38
.
14 NAT
NAT (Network Address Translation) staat toe om één publiek IP-adres te gebruiken voor meerdere computers. De
VGV7519 vertaalt het publieke IP-adres naar het IP-adres dat een apparaat op een lokaal netwerk gebruikt. Deze
optie staat standaard aan. Om deze uit te zetten haalt u het vinkje weg voor Enable NAT Function. Zie figuur 4.1.
Figuur 4.1
14.1 NAT: Port Mapping
Port mapping is mogelijk op de VGV7519 hiermee is het mogelijk internet verkeer, dat via een bepaalde poort op de
VGV7519 binnenkomt door te sturen naar een bepaald IP-adres. Port mapping staat beter bekend als port
forwarding, de pagina hiervoor is de zien in figuur 4.2. Wanneer u op het icoontje in de kolom Configure klikt, kunt u
een port mapping aanmaken.
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,...63