47
16 Extras
Dit menu geeft de mogelijkheid om extra toepassingen in te stellen. Denk hierbij aan de verschillende USB-functies
die de VGV7519 ondersteund:
UMTS backup
UPnP
USB port
Backup / Restore
Time Settings
Password Settings
Op figuur 5.0 is de pagina te zien welke wordt getoond wanneer in de menubalk op EXTRAS wordt geklikt.
Figuur 5.0
16.1 UMTS-Stick
Het is mogelijk een UMTS-stick (dongel) op de VGV7519 aan te sluiten, hiermee is het mogelijk te internetten als de
DSL aansluiting niet werkt.
LET OP:
Alhoewel het mogelijk is om internet te verkrijgen via de UMTS-stick, is het
niet
mogelijk om te bellen via
de UMTS-stick.
Om de UMTS-stick te kunnen gebruiken moet de USB-functie ingeschakeld zijn (par.13.7). Wanneer de UMTS-stick
is aangesloten en automatisch herkend door de VGV7519, voer je de PIN-code van de SIMM kaart in en selecteer je
de juiste APN:” fastinternet” (fig. 5.1). De UMTS-stick zal zich aanmelden op het mobiele netwerk. Wanneer dit
gereed is kan je gebruik maken van het internet via de UMTS-stick. In de status-tabel op de pagina UMTS-Stick
wordt informatie gegeven over de status van de dongle, de Service provider, en de verbindingssnelheid .
1...,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,...63